Albare Quartet

2013台中爵士音乐节时间安排 | 好戏网 2013台中爵士音乐节时间安排 2013-10-19 14:00 - 2013-10-27 22:30

Albare Quartet

Albare Quartet

全美爵士音乐排行榜蝉联十周,世界极具有影响力的爵士吉他乐手。喜欢平凡旋律的人难以领略Albare音乐的美妙之处。透过现代爵士的形式,这位澳洲音乐家以极具说服力的音乐诉说自身承袭的传统,他所创作的爵士吉他乐曲时而徐缓、时而激昂。

 

twitter.com/mask9             weibo.com/mask9

 

北京文艺生活  上海文艺生活  广州文艺生活 台北文艺生活  香港文艺生活  澳門文艺生活 深圳文艺生活  杭州文艺生活  成都文艺生活 西安文艺生活  重庆文艺生活  南京文艺生活
 

卖萌

 
 
 

卖萌店

 
 
 

漫展

 
 
 

Tiffany Diamond Promise

 
 
好戏网 MASK9.COM
 
好戏网 MASK9